השתלמות זו מיועדת למורי היסטוריה ליסודי ולחט"ב במגזר הערבי. ההשתלמות שתיעשה בלמידה מרחוק מיועדת לפיתוח מקצועי בדרכי הוראה והערכה תוך השימוש בפדגוגיה דיגיטלית. במסגרת ההשתלמות המורים יוכשרו המורים לשימוש בכלי מקוונים כמו כלי האופיס, כלים ייעודיים להיסטוריה מרשת האינטרנט ועוד.
המשתלמים יתבקשו לפתח בקבוצות יחידות לימוד מתוקשבות לפי תכנית הלימודים המאושרת בהיסטוריה של משרד החינוך .

 מטרות הקורס:

א. העשרה בתחום התוכן

ב. שילוב אסטרטגיות למידה וחשיבה בהוראת המקצוע

ג. ביסוס מיומניות הוראה מתוקשבת

ד. הכרת מגוון דרכי הערכה 

זהו התיאור של הקורס בערכת מכללה

תיאור הקורס בערכת במכללה, פרקים ותתי פרקים,