הפעילות ביום זה יוצאת מתוך מבט היסטורי הכולל את רצף האירועים שהובילו לעלייה ולהתבססות הנאציזם. הפעילות מתחילה בסקירה היסטורית של התהליך  - רצח עם שתחילתו בתפיסת עולם כחלק מהאידיאולוגיה של המפלגה הנאצית ובראשה היטלר ובסופה הפתרון המבעית והנורא – רצח שישה מליון יהודים!
בהמשך הפעילות ביקשנו לשים דגש על התהליך שהחל  באנטישמיות, עבר לתעמולה גסה נגד היהודים, המשיך בחוקים שוללי זכויות וחופש תוך הפליית היהודים על רקע גזעני, בידודם של היהודים בגטאות ועד "מפעל ההשמדה ההמוני בו נרצחו באכזריות שישה מליון יהודים. חלק זה מתמקד באמצעים ויזואלים ששימשו לצרכי תעמולה: קריקטורות כאמצעי לתעמולה אנטישמית וסרטון הנפשה ששימש כתעמולה אמריקאית נגד הנאצים. 

הפעילות מתאימה לכיתות ז' – ט'.

ביום זה בחרנו לעסוק בנושא הזיכרון.

את הפעילות נתחיל בריכוז מידע על תקופת השואה ובהתייחסות למושג זיכרון ויום זיכרון.
בהמשך הפעילות נעסוק בסיפור 'המגירה השלישית של סבא' אותו כתבה ג'ודי טל-קופלמן, ונתמקד בהדחקה כדרך להתמודדות עם זכרונות קשים וכואבים.

הפעילות מתאימה לתלמידי ד-ו.

ביום זה בחרנו לעסוק בנושא הזיכרון.

את הפעילות נתחיל בריכוז מידע על תקופת השואה ובהתייחסות למושג זיכרון ויום זיכרון.
בהמשך הפעילות נעסוק בסיפור 'המגירה השלישית של סבא' אותו כתבה ג'ודי טל-קופלמן, ונתמקד בהדחקה כדרך להתמודדות עם זכרונות קשים וכואבים.

הפעילות מתאימה לתלמידי ד-ו.

ביום זה בחרנו לעסוק בנושא הזיכרון.

את הפעילות נתחיל בריכוז מידע על תקופת השואה ובהתייחסות למושג זיכרון ויום זיכרון.
בהמשך הפעילות נעסוק בסיפור 'המגירה השלישית של סבא' אותו כתבה ג'ודי טל-קופלמן, ונתמקד בהדחקה כדרך להתמודדות עם זכרונות קשים וכואבים.

הפעילות מתאימה לתלמידי ד-ו.

ביום זה בחרנו לעסוק בנושא הזיכרון.

את הפעילות נתחיל בריכוז מידע על תקופת השואה ובהתייחסות למושג זיכרון ויום זיכרון.
בהמשך הפעילות נעסוק בסיפור 'המגירה השלישית של סבא' אותו כתבה ג'ודי טל-קופלמן, ונתמקד בהדחקה כדרך להתמודדות עם זכרונות קשים וכואבים.

הפעילות מתאימה לתלמידי ד-ו.

הפעילות ביום זה יוצאת מתוך מבט היסטורי הכולל את רצף האירועים שהובילו לעלייה ולהתבססות הנאציזם. הפעילות מתחילה בסקירה היסטורית של התהליך  - רצח עם שתחילתו בתפיסת עולם כחלק מהאידיאולוגיה של המפלגה הנאצית ובראשה היטלר ובסופה הפתרון המבעית והנורא – רצח שישה מליון יהודים!
בהמשך הפעילות ביקשנו לשים דגש על התהליך שהחל  באנטישמיות, עבר לתעמולה גסה נגד היהודים, המשיך בחוקים שוללי זכויות וחופש תוך הפליית היהודים על רקע גזעני, בידודם של היהודים בגטאות ועד "מפעל ההשמדה ההמוני בו נרצחו באכזריות שישה מליון יהודים. חלק זה מתמקד באמצעים ויזואלים ששימשו לצרכי תעמולה: קריקטורות כאמצעי לתעמולה אנטישמית וסרטון הנפשה ששימש כתעמולה אמריקאית נגד הנאצים. 

הפעילות מתאימה לכיתות ז' – ט'.

ביום זה בחרנו לעסוק בנושא הזיכרון.

את הפעילות נתחיל בריכוז מידע על תקופת השואה ובהתייחסות למושג זיכרון ויום זיכרון.
בהמשך הפעילות נעסוק בסיפור 'המגירה השלישית של סבא' אותו כתבה ג'ודי טל-קופלמן, ונתמקד בהדחקה כדרך להתמודדות עם זכרונות קשים וכואבים.

הפעילות מתאימה לתלמידי ד-ו.

ביום זה בחרנו לעסוק בנושא הזיכרון.

את הפעילות נתחיל בריכוז מידע על תקופת השואה ובהתייחסות למושג זיכרון ויום זיכרון.
בהמשך הפעילות נעסוק בסיפור 'המגירה השלישית של סבא' אותו כתבה ג'ודי טל-קופלמן, ונתמקד בהדחקה כדרך להתמודדות עם זכרונות קשים וכואבים.

הפעילות מתאימה לתלמידי ד-ו.

הפעילות ביום זה יוצאת מתוך מבט היסטורי הכולל את רצף האירועים שהובילו לעלייה ולהתבססות הנאציזם. הפעילות מתחילה בסקירה היסטורית של התהליך  - רצח עם שתחילתו בתפיסת עולם כחלק מהאידיאולוגיה של המפלגה הנאצית ובראשה היטלר ובסופה הפתרון המבעית והנורא – רצח שישה מליון יהודים!
בהמשך הפעילות ביקשנו לשים דגש על התהליך שהחל  באנטישמיות, עבר לתעמולה גסה נגד היהודים, המשיך בחוקים שוללי זכויות וחופש תוך הפליית היהודים על רקע גזעני, בידודם של היהודים בגטאות ועד "מפעל ההשמדה ההמוני בו נרצחו באכזריות שישה מליון יהודים. חלק זה מתמקד באמצעים ויזואלים ששימשו לצרכי תעמולה: קריקטורות כאמצעי לתעמולה אנטישמית וסרטון הנפשה ששימש כתעמולה אמריקאית נגד הנאצים. 

הפעילות מתאימה לכיתות ז' – ט'.

הפעילות ביום זה יוצאת מתוך מבט היסטורי הכולל את רצף האירועים שהובילו לעלייה ולהתבססות הנאציזם. הפעילות מתחילה בסקירה היסטורית של התהליך  - רצח עם שתחילתו בתפיסת עולם כחלק מהאידיאולוגיה של המפלגה הנאצית ובראשה היטלר ובסופה הפתרון המבעית והנורא – רצח שישה מליון יהודים!
בהמשך הפעילות ביקשנו לשים דגש על התהליך שהחל  באנטישמיות, עבר לתעמולה גסה נגד היהודים, המשיך בחוקים שוללי זכויות וחופש תוך הפליית היהודים על רקע גזעני, בידודם של היהודים בגטאות ועד "מפעל ההשמדה ההמוני בו נרצחו באכזריות שישה מליון יהודים. חלק זה מתמקד באמצעים ויזואלים ששימשו לצרכי תעמולה: קריקטורות כאמצעי לתעמולה אנטישמית וסרטון הנפשה ששימש כתעמולה אמריקאית נגד הנאצים. 

הפעילות מתאימה לכיתות ז' – ט'.