שם הקורס: חינוך מוזאוני – ילדים

רציונל

היכולת להפיק משמעות והנאה מסיור במוזיאון דורשת הכרות עם רבדיו השונים. החוויה המוזאונית מועצמת כשערים למכלול הקשור אליו ולא רק ליצירות האמנות המוצגות בו. בחינת מיקומו של מבנה המוזיאון במרקם העירוני,  בדיקת שמו ומטרתו המוצהרת של המוזיאון ביחס למוצגים בו,  והתייחסות למבנה האדריכלי ולנתיבים המובילים את הגוף והמבט הם רק חלק מהרבדים.  את הסיור במוזיאון נתחיל מהתבוננות ביצירה הבודדת על פי מתודה לקריאת יצירות אמנות בנות זמננו, "דיאלוג עם אמנות" שהיא בעיקרה קריאה פרשנית, מבוססת על דיאלוג בין הצופה ליצירה ובין הצופים לבין עצמם. המתודה מוצגת בספר פרי עטה וניסיונה של רחל שליטא.  הדיאלוג אינו רק בין קבוצת המתבוננים המשוחחים אלא גם בין הפרשנות האישית והקבוצתית של הצופים ובין האמן שנוכחותו מיוצגת בגילוי המשותף אודות מה היצירה.  "אודות מה העבודה שלפנינו" מתגלה לאחר הבנה משותפת של מרכיביה והתחביר המייחד אותה.

הפלטפורמות הדיגיטליות השיתופיות מזמנות ללומד סביבת למידה שתעשיר את תהליכי החקר האישיים והקבוצתיים,  ויאפשרו התנסות ביצירה ובאוצרות.

בקורס שלוש חטיבות מרכזיות; קריאת טקסט חזותי, ביקור פיזי במוזיאון ויישום חשיבה אוצרותית בתערוכה וירטואלית.

 

מטרות הקורס

  • פיתוח צופה אוטונומי המסייר במוזיאון בכוחות עצמו ויודע איך להפיק ידע נחוץ, משמעות והנאה.
  • הכרות עם דרכי קריאה יצירתיות של יצירות אמנות.
  • פיתוח חשיבה אוצרותית המתייחסת למכלול של יצירות אמנות, לקשרים הנוצרים ביניהם, ולמשמעות הכוללת שבתוכה נמצאות היצירות הבודדות.
  • הכרות פעילה עם מושגים בסיסיים במוזאולוגיה כמו תערוכה, חלל, כיתובים, סוגי תערוכות, עיצוב והקשר של תערוכה למבנה המוזיאון.
  • העלאת מוטיבציה לבקר באופן וירטואלי ופיזי במוזיאונים בעולם ובמוזיאונים הנמצאים באזור מגוריו של התלמיד.
  • פיתוח אסטרטגיות של חשיבה חזותית – שאילת שאלות, השערות, זיהוי רכיבים וקשרים, מיון, השוואה ועוד. 
  • השפעה, הפצה והאבקה של פעילות התלמיד במוזיאון על סביבתו בבית ובבית הספר.

 

קהל היעד

תלמידי כיתות ה'-ו'

 

מסגרת הזמן

קורס של 60 שעות

6 מפגשים סינכרוניים של 2 שעות אקדמיות, סה"כ 12 שעות

14 מפגשים אסינכרוניים, סה"כ 48 שעות

המפגשים הסינכרוניים מפגשים עם תערוכות ומוזיאונים, יכללו הצגת מתודה לקריאת יצירות אמנות, העמקת היכולת לפענח יצירות אמנות ופיתוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה לקריאה חזותית.

המפגשים האסינכרוניים יכללו פעילויות אישיות וקבוצתיות של  חקר, יצירה ואוצרות. 
התוצר הסופי של הקורס יהיה אוצרות וירטואלית לתערוכת נושא, על כל מרכיביה.