ילדים יוצרים סרטונים  - קורס מתוקשב

 

רציונל הקורס

שילוב של יצירת סרטונים תיעודיים בתהליכי למידה מתוקשבים, מאפשר ללומדים לעסוק בתכנים עיוניים ואקטואליים (כאלו שלעתים רחוקים מעולמם) באמצעות כלים עדכניים אינטראקטיביים ודרך חוויה יצירתית ואטקרטיבית.


את תהליך יצירת הסרטון יקדים מהלך לימודי חוקר של תכני הנושא שייבחר, תוך רכישת מיומנויות מידעניות לחיפוש וארגון מידע. אופן למידה זה משנה את תפקיד המורה וממקד את התהליך בלומד, ובכך תורם להקניית מיומנויות ה מאה ה-21. המורה מתפקד כמנחה וכמדריך לפיתוח לומד עצמאי.


ארגון התוצרים המסכמים באתר ייעודי ופרסומם כחומר לימודי ייתרמו ללמידת עמיתים. כמו כן, תחרות בחירת הסרטון הטוב ביותר תתרום להעלאת המוטיבציה ולהשגת תוצרים ברמה גבוהה.

 

מטרות הקורס

  • פיתוח לומד עצמאי
  • למידה של תחום עניין אישי דרך תהליך  חקר
  • רכישת מיומנויות מידעניות (חיפוש מידע, הערכתו וארגונו)
  • היכרות עם הסוגה - סרט תיעודי
  • רכישת מיומנות טכנית של עריכת סרטון

 

קהל היעד

תלמידי כיתות ה-ו ; ז-ח 

 

מסגרת הזמן

הקורס יימשך 8 שבועות ויכלול 30 שעות אקדמיות: 5 מפגשים סינכרוניים (10 ש"א)  ו – 20 שעות אסינכרוניות.

אחת לשבועיים יתקיים מפגש סינכרוני (2 ש"א) ובהמשכו יפעלו הלומדים בהתאם להנחיות באופן אסינכרוני.


המפגשים הסינכרוניים יכללו מבוא לתחום הנלמד, צפייה בדוגמאות, לימוד כלים חדשים, העמקה באתרי חיפוש קיימים ולמידת עמיתים.
המפגשים האסינכרוניים
יכללו העמקה בתכנים שהוצגו במפגשים הסינכרוניים, ביצוע משימות (תחקיר, כתיבה, צילום, עריכה) וצפייה בחומרים.
התוצר המסכם  של הקורס יהיה אתר שיתופי ובו סרטוני כל המשתתפים. 

ילדים יוצרים סרטונים  - קורס מתוקשב

 

רציונל הקורס

שילוב של יצירת סרטונים תיעודיים בתהליכי למידה מתוקשבים, מאפשר ללומדים לעסוק בתכנים עיוניים ואקטואליים (כאלו שלעתים רחוקים מעולמם) באמצעות כלים עדכניים אינטראקטיביים ודרך חוויה יצירתית ואטקרטיבית.


את תהליך יצירת הסרטון יקדים מהלך לימודי חוקר של תכני הנושא שייבחר, תוך רכישת מיומנויות מידעניות לחיפוש וארגון מידע. אופן למידה זה משנה את תפקיד המורה וממקד את התהליך בלומד, ובכך תורם להקניית מיומנויות ה מאה ה-21. המורה מתפקד כמנחה וכמדריך לפיתוח לומד עצמאי.


ארגון התוצרים המסכמים באתר ייעודי ופרסומם כחומר לימודי ייתרמו ללמידת עמיתים. כמו כן, תחרות בחירת הסרטון הטוב ביותר תתרום להעלאת המוטיבציה ולהשגת תוצרים ברמה גבוהה.

 

מטרות הקורס

  • פיתוח לומד עצמאי
  • למידה של תחום עניין אישי דרך תהליך  חקר
  • רכישת מיומנויות מידעניות (חיפוש מידע, הערכתו וארגונו)
  • היכרות עם הסוגה - סרט תיעודי
  • רכישת מיומנות טכנית של עריכת סרטון

 

קהל היעד

תלמידי כיתות ה-ו ; ז-ח 

 

מסגרת הזמן

הקורס יימשך 8 שבועות ויכלול 30 שעות אקדמיות: 5 מפגשים סינכרוניים (10 ש"א)  ו – 20 שעות אסינכרוניות.

אחת לשבועיים יתקיים מפגש סינכרוני (2 ש"א) ובהמשכו יפעלו הלומדים בהתאם להנחיות באופן אסינכרוני.


המפגשים הסינכרוניים יכללו מבוא לתחום הנלמד, צפייה בדוגמאות, לימוד כלים חדשים, העמקה באתרי חיפוש קיימים ולמידת עמיתים.
המפגשים האסינכרוניים
יכללו העמקה בתכנים שהוצגו במפגשים הסינכרוניים, ביצוע משימות (תחקיר, כתיבה, צילום, עריכה) וצפייה בחומרים.
התוצר המסכם  של הקורס יהיה אתר שיתופי ובו סרטוני כל המשתתפים.