פנים רבות לחג השבועות המתקיים ב ו' בסיוון. פנים אלו מקבלים ביטויים בשמותיו השונים של החג: שבועות,  חג הביכורים, חג מתן תורה, חג עלייה לרגל (שני משלושת הרגלים), חג הקציר,  עצרת. במרכזו של החג נמצאת מגילת רות אותה נוהגים לקרוא בתפילת שחרית ביום החג. מגילת רות המספרת את סיפורה של רות המואבייה, אלמנה ענייה שמלקטת שאריות מהקציר בשדהו של בועז, איש עשיר ומלא נכסים. זהו סיפור של חסד, נתינה, קבלת האחר ועזרה לזולת.

בפעילות זו  יחקרו הלומדים שלושה משמותיו, ייחשפו לסמליו ולמשמעויות השונות שלו. דגש מיוחד יושם על  ערך קבלת השונה, האחר (תוך קישור לנושא השנתי).

הפעילות מתאימה לתלמידי ה-ו