כלל צופי הטלוויזיה לרבות בנות ובני נוער, חשופים לפרסומות המשודרות בה ללא הרף. חייהם, מנהגיהם החברתיים, מעמדם, כל אלו מוזרמים אליהם באמצעות הפרסומות. הם הקהל שבעת ובעונה אחת מושפע מהפרסומת ומשפיע על הרגלי הצריכה.

הם חשופים יום-יום לאורך שעות רבות, לפרסומות שונות.

הקורס מתמקד בסטריאוטיפים מגדריים בפרסומות – נשים וגברים בפרסומת מטרת הלמידה היא לפתח את יכולת המורים ובעקבות זאת יכולות התלמידים להיות צופים ביקורתיים ומודעים בפרסומות.

הקורס יעניק כלים לצפייה מבוקרת וביקורתית בפרסומות והבנת המסרים הסטריאוטיפים הסמויים שבהן.

 מטרות הקורס:

  • העלאת המודעות לנושא המגדר דרך סוגיות המעסיקות נוער על סף התבגרותו: מדוע חשוב ללמוד מגדר? בשביל מה צריך את זה בכלל?
  • הוראת אסטרטגיות שפתיות כחלק מתהליך הלמידה של הנושא.